ПОЗИВ НА МЕЂУНАРОДНУ НАУЧНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ

Поштоване колегинице,
поштоване колеге,  

свет у којем живимо се убрзано мења. Промене у друштву изискују непрестану доградњу и развој правне регулативе. Међутим, очигледно је да право на теоријској и нормативној равни све више заостаје за практичним потребама. Недостају нам правила која су битна за свакодневни живот грађана, али и она којима треба дугорочно каналисати токове од судбинског значаја за читава друштва и човечанство у целини. На скупштини Европског правног института, одржаној 2015. године у Бечу, закључено је да савремено право нема одговоре на многа питања у вези са масовним миграцијама становништва. Правне празнине у тој области и даље постоје. Генерални секретар Уједињених нација је недавно указао на то да је правна регулатива у вези са климатским променама и одрживим развојем недовољно развијена, да треба преиспитати постојећа и увести нова начела на којима треба градити савремено право животне средине. Не постоје одговарајући одговори и на питања која доносе други изазови, као што су: драматичан раст броја становника на планети и исто-времена снажна депoпулација у појединим деловима света; драстично социјално раслојавање и раст неједнакости међу државама и унутар појединих држава; велике економске кризе; масовно коришћење информатичке и телекомуникационе технологије; нови облици компјутерског криминала; убрзани развој биотехнологије и др.  

Правни факултет Универзитета у Новом Саду је као јавна и друштвено одговорна институција пре више година покренуо и сопственим средствима финансирао научно-истраживачки и развојни пројекат који је посвећен актуелним и будућим изазовима на које треба одговорити на теоријском и практичном плану. Да бисмо унапредили своја знања и уједно са другим правницима поделили сазнања до којих смо дошли, организоваћемо међународну научну конференцију Правна традиција и нови правни изазови, која ће се одржати на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 3. и 4. октобра 2019. године (четвртак и петак).

Организовање Конференције ће подржати Међународни научни одбор у чијем саставу су водећи европски правници који су током протеклих неколико деценија трагали за одговорима на нове правне изазове: проф. др Кристијан фон Бар (Christian von Bar), некадашњи руководилац Студијске групе за израду Европског грађанског законика и радне групе за израду Нацрта оквирних правила у области приватног права (Draft Common Frame of Reference); академик Лајош Векаш (Vékás Lajos), потпредседник Мађарске академије наука и руководилац радне групе која је израдила нацрт мађарског Грађанског законика; проф. др Мауро Бусани (Mauro Bussani), руководилац највећег европског научноистраживачког и развојног пројекта у области права Заједничко језгро европског приватног права (Common Core of European Private Law); проф. др Јан Лазар (Ján Lazar), некадашњи руководилац радне групе за израду Грађанског законика Словачке и др Никола Гавела (Nikola Gavella), професор емеритус Правног факултета Свеучилишта у Загребу.

Учесницима Конференције ће се обратити еминентни уводничари. Међу њима ће бити и проф. др Марко Илешич (Marko Ilešič), судија Суда правде Европске уније, известилац у чувеном случају Гугл против Шпаније (Google Spain, Google Spain SL and Google Incorporated v Agencia Española de Protección de Datos (‘AEPD’) and Costeja González, Judgment, reference for a preliminary ruling, Case C-131/12), који се у међународним круговима сматра најзаслужнијим за уобличавање тзв. права на заборав (Right to be forgotten).

Позивамо Вас да се пријавите за учешће на Конференцији у својству подносиоца реферата или као правник који жели да присуствује скупу ради унапређења знања.     

Излагања ће бити на енглеском језику и на језицима јужнословенских народа, без симултаног превођења. Подносиоци реферата имају слободу да одаберу језик на ком ће се обратити учесницима Конференције.  

Подносиоци реферата треба да до 25. јуна доставе пријаве и апстракт на енглеском језику са кључним речима. Апстракти ће бити рецензирани од стране два међународна анонимна рецензента.

Пријаве се подносе путем електронске поште на адресу: conf@pf.uns.ac.rs

Организатори ће до 15. августа 2019. доставити пријављенима рецензије и обавестити их о томе да ли је прихваћено њихово учешће на Конференцији у својству подносиоца реферата.

Постоји могућност да завршни, рецензирани реферати у пуном тексту буду објављени у Зборнику радова Правног факултета у Новом Саду који спада у највишу категорију часописа (М 24).

Детаљније информације о пријави и регистрацији учесника, расположивим хотелима, пратећим догађајима, котизацији и др. доступни су на овом сајту у одељку Пријава и регистрација.

Биће нам част и задовољство да 3. и 4. октобра 2019. године будемо ваши домаћини у Новом Саду – граду који је изабран за Европску престоницу младих 2019. године и Престоницу европске културе 2021. године.

 
С поштовањем,

Проф. др Душан Николић
Председник организационог одбора
Проф. др Бранислав Ристивојевић
Декан Правног факултета

 
                                                                     
                                                       
 
 
 
У Новом Саду, априла 2019. године